สมัครงาน
 
 
 ร่วมงานกับเรา


     

 สวัสดิการ
 
1. ประกันสังคม
2. สวัสดิการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
3. เบี้ยเลี้ยง กรณีเดินทางต่างจังหวัด
4. ค่าอาหาร + เครื่องดื่ม สำหรับพนักงานช่างติดตั้งงาน
5. สวัสดิการช่วยเหลืองานศพ 
6. โบนัส
7. ชุดฟอร์มพนักงาน
8. สวัสดิการพื้นฐานอื่นๆ เช่น ลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน
9. กิจกรรมต่างๆที่ทางบริษัทจัดขึ้น เช่น กีฬาสี งานเลี้ยงปีใหม่ ตรวจสุขภาพประจำปี เยี่ยมเยียนพนักงานป่วยหรือประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน มอบของวันเกิด
10. ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมันรถ (เฉพาะตำแหน่ง Foreman/Sales)
 
     


*** สนใจสมัครงาน…โปรดติดต่อสอบถามแต่ละตำแหน่งงาน *** 
*** แผนกบุคคล โทร. 090-976-1011***
E-mail : recruitment@happexhibition.com
 

 

Copyright by happrecision.com