บริการตัดงานเลเซอร์ แผ่นโลหะ และอโลหะ ด้วยเครื่องเลเซอร์ที่ตัดแผ่นเหล็ก ความหนาได้ถึง 20 มม. รองรับการตัดชิ้นงานที่มีความกว้าง x ยาว สูงสุด ถึง 1.5 x 3 เมตร รวดเร็ว แม่นยำ นอกจากนี้ยังมีบริการพับเหล็กไว้ค่อยบริการอีกด้วย... 

 
 
Copyright by happrecision.com